Veelgestelde vragen

Na het eerste bezoek aan de radiotherapeut duurt het nog enkele weken voordat de behandeling echt gaat beginnen. Is dat normaal?
De voorbereidingen van een bestralingsbehandeling zijn vaak complex zijn.
Meestal wordt eerst een CT-scan gemaakt en de daarna de nodige berekeningen uitgevoerd. Dit neemt vaak enkele weken in beslag.
De bestralingsbehandeling zal 6 weken duren. Is dat gebruikelijk?
Vaak is het nodig de bestraling te delen in vele kleine delen en te spreiden over een aantal weken. Op deze manier wordt de beste verhouding tussen de gunstige effecten en de bijwerkingen bereikt. Zes weken is een betrekkelijk vaak voorkomende duur van een bestralingsreeks.
De bestralingsbehandeling zou 7 weken duren (33 behandelingen). Er zijn nu 5 weken voorbij. Kan de behandeling nu worden gestopt?
Een bestralingsbehandeling die vervroegd gestopt wordt, zelfs al is het maar een paar dagen, is veelal minder effektief dan een volledige behandeling. Ook al valt de behandeling zwaar, is het van groot belang door te zetten en de volledige behandeling te ondergaan. Bij voorkeur wordt de behandeling ook niet onderbroken.
De bestralingsbehandeling wordt onderbroken omdat het apparaat stuk is. Is deze onderbreking erg?
Een bestralingsbehandeling moet binnen een bepaalde maximum tijd afgerond worden. Als onderbrekingen (feestdagen, herstel van een bestralingstoestel) leiden tot overschrijding van de maximum tijd, wordt dit gecompenseerd (door tijdens het weekend te stralen, door 2 keer per dag te bestralen, door een extra behandeling te geven).
Het bestralingsapparaat is stuk. Is het apparaat nog te vertrouwen?
Bestralingstoestellen zijn erg delikate systemen, waardoor deze regelmatig uitvallen.
Een belangrijke reden van uitval (of storing) is juist een uiterst streng inwendig kontrolesysteem: Bij geringe afwijking of twijfel, wordt het apparaat gedwongen te stoppen met stralen; Veiligheid gaat altijd voor alles. U hoeft zeker niet bezorgd te zijn over de kwaliteit van de toestellen.
Het masker knelt. Kun je zonder masker worden bestraald?
Nee, een masker is nodig om het hoofd goed stil te houden tijdens de bestraling. Als het erg oncomfortabel is, kan het nodig zijn dat de manier waarop je op de bestralingstafel ligt, te evalueren. Soms kan het masker aangepast worden.
Welke bijwerkingen zijn gebruikelijk na een bestralingsbehandeling?
De bijwerkingen varieren sterk. Deze zijn voornamelijk afhankelijk van de plaats waar je wordt bestraald (bestraling van de buik geeft andere bijwerkingen dan bestraling van het hoofd), daarnaast is de dosis en mogelijke combinatie met andere behandelingen van belang.
Je behandelend arts kan vertellen met welke bijwerkingen rekening gehouden moet worden.
De bestraling is erg meegevallen. Betekent dit dat deze misschien niet goed gewerkt heeft?
Nee, zeker niet. Er is geen verband tussen de hoeveelheid of ernst van bijwerkingen en de effectiviteit.
In aanleg verdraagt de een de bahndeling beter dan de ander.
Mag je roken tijdens een bestralingsbehandeling?
Roken veroorzaakt kanker en de meeste bestralingen worden gegeven om kanker te bestrijden. Het lijkt dus niet logisch om te blijven roken. Bovendien blijkt bestraling minder effectief als je tijdens een bestralingsreeks blijft roken. Het is dus verstandig onmiddellijk te stoppen.
Mag je alcohol drinken tijdens een bestralingsbehandeling?
Voor de meeste bestralingsbehandelingen levert beperkt gebruik van alcoholhoudende dranken geen probleem op. Bespreek het evenwel met de behandelend arts.
Alcohol is mede-veroorzaker van een aantal tumoren. Bovendien is het gebruik van alcohol in combinatie met geneesmiddelen die voorgeschreven worden rond de behandeling niet aan te raden.
Mag je als je thuis komt na een bestralingsbehandeling je (klein)kinderen of je huisdier op schoot nemen?
Jazeker, er is geen enkel bezwaar. Na een bestralingsbehandeling blijft geen radio-aktiviteit in je lichaam achter.
Dit geldt niet voor bestralingsbehandelingen waarbij een radio-aktief produkt ingespoten wordt.
Is een bestralingsbehandeling duur?
Ja en nee. De gebruikte toestellen (lineaire versnellers) en de tijd en inspanning die nodig zijn om een bestralingsbehandeling voor te bereiden maken er geen goedkope behandeling van.
Vergoeding van een bestralingsbehandeling zit in het basispakket van ziektekostenverzekeringen in Nederland. In vergelijking tot wat de ziektekostenverzekeringen jaarlijks uitgeeft aan andere takken binnen de geneeskunde, vallen de bestralingsbehandelingen relatief goedkoop uit. Zeker als je de kostprijs ervan vergelijkt met de kostprijs van bepaalde chemotherapiebehandelingen.
Radiotherapie Nederland
KWF folder radiotherapie
bekijk de folder 'radiotherapie' van KWF Kankerbestrijding

Wij onderschrijven de gedragscode van de Health On the Net Foundation Deze site voldoet aan de HONcode, die staat voor betrouwbare informatie over gezondheid:
Controleer hier
.

© 2012 Marjan van de Pol