Nieuwe normen radiotherapie zorgen voor behoud van kwaliteit van radiotherapie

De Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie (NVRO) heeft normen vastgesteld waaraan bestaande en nieuw op te richten afdelingen radiotherapie moeten voldoen. Dit leidt tot behoud van de kwalitatief hoogwaardige zorg aan patie╠łnten met kanker. Deze normen worden ondermeer ondersteund door het Ministerie van VWS en de Nederlandse Federatie van Kankerpatie╠łntenorganisaties (NFK).

De normen omschrijven eisen op gebied van materieel en op het gebied van personeel. Zo is bijvoorbeeld beschreven hoeveel bestralingstoestellen op een afdeling aanwezig moeten zijn. Ook is de grootte van de verschillende beroepsgroepen betrokken bij de radiotherapeutische behandeling, vastgelegd.
Ook wordt beschreven dat radiotherapeuten elk twee tot drie aandachtsgebieden hebben. Voorbeelden van deze aandachtsgebieden zijn behandeling van borstkanker, longkanker en prostaatkanker. Hierdoor ontstaat er superspecialisatie, die de kwaliteit van zorg nog hoogwaardiger maakt.

NVRO)
(Bron:

Radiotherapie Nederland

patientenvoorlichting bestraling


selecteer hier en bekijk diapresentaties over radiotherapie (bestraling)Wij onderschrijven de gedragscode van de Health On the Net Foundation
© 2012 Marjan van de Pol