Sneller bestralen bij longkanker

Op 8 juni jl promoveerde Sherif El Sharouni op een proefschrift met als titel 'Treatment of stage III non-small cell lung cancer and limited-disease small-cell lung cancer'. In dit proefschrift beschrijft hij dat de effectiviteit zowel voor de kleincellige variant als voor de niet-kleincellige variant van longkanker beter is als bestraling gelijktijdig met chemotherapie wordt gegeven in plaats van na elkaar. Deze benadering leidt wel tot meer bijwerkingen. Als de behandeling na elkaar wordt toegepast dient het interval tussen de laatste kuur chemotherapie en de start van de bestraling maximaal 2 tot 3 weken te zijn.

Radiotherapie Nederland

patientenvoorlichting bestraling


selecteer hier en bekijk diapresentaties over radiotherapie (bestraling)Wij onderschrijven de gedragscode van de Health On the Net Foundation
© 2012 Marjan van de Pol