Ruim miljoen voor aanpak pijn bij kanker

Veel patiënten met kanker hebben pijn. Pijn wordt vaak onvoldoende behandeld, ten dele omdat patiënten terughoudend zijn in het aangeven van pijn en ten dele omdat zorgverleners de ernst van de pijn en daarmee de benodigde behandeling onderschatten. Een subsidie van ruim 1 miljoen euro uit het Innovatieplatform van het Ministerie van VWS voor het Erasmus MC maakt een adequate detectie en behandeling van pijn mogelijk voor alle poliklinische kankerpatiënten van het Erasmus MC.
(Bron: ErasmusMC)

Radiotherapie Nederland

patientenvoorlichting bestraling


selecteer hier en bekijk diapresentaties over radiotherapie (bestraling)Wij onderschrijven de gedragscode van de Health On the Net Foundation
© 2012 Marjan van de Pol