Strijd tegen kanker: meeste winst te behalen door een gezonde levensstijl

De laatste jaren zijn de overlevingskansen van patiënten met kanker oegenomen door vroege opsporing (bijvoorbeeld borst- en prostaatkanker) en verbeterde behandeling (bijvoorbeeld darm- en lymfeklierkanker). Voor longkanker geldt dat de overlevingskansen nauwelijks verbeterd zijn. In de strijd tegen kanker verdient het voorkómen van longkanker daarom speciale aandacht. De belangrijkste maatregel om longkanker te voorkómen is het ontmoedigen van roken.
Dit blijkt uit cijfers die zijn opgenomen in de Monitor van het Nationaal Programma Kankerbestrijding (NPK) die 28 mei 2009 zijn vrijgegeven (www.npknet.nl/monitor). De NPK Monitor geeft jaarlijks de stand van zaken weer rondom de kwaliteit van de kankerbestrijding van primaire preventie tot behandeling en nazorg.
(Bron: Nationaal Programma Kankerbestrijding)

Radiotherapie Nederland

patientenvoorlichting bestraling


selecteer hier en bekijk diapresentaties over radiotherapie (bestraling)Wij onderschrijven de gedragscode van de Health On the Net Foundation
© 2012 Marjan van de Pol