Opkomst vaccinatie baarmoederhalskanker laag

In februari 2009 is de campagne 'Prik en bescherm: voorkom baarmoederhalskanker' is gestart. De vaccinatie tegen het Humaan Papilloma Virus (HPV) is in het Rijksvaccinatieprogramma opgenomen. In maart 2009 bleek dat de opkomst lager was dan te voren ingeschat.
Tot half maart hebben van de 70.725 opgeroepen meisjes 42.261 een hpv-vaccinatie gehaald, een opkomst van 60 procent. Dit is minder dan verwacht. Een van de oorzaken is de aanwijsbaar onjuiste informatie die vooral op websites rondgaat over deze vaccinaties. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft de fabels en bijbehorende feiten op een rij gezet op de website prikenbescherm.eu.
(Bron:
Prik en Bescherm)

Radiotherapie Nederland

patientenvoorlichting bestraling


selecteer hier en bekijk diapresentaties over radiotherapie (bestraling)Wij onderschrijven de gedragscode van de Health On the Net Foundation
© 2012 Marjan van de Pol