Toename huidkanker in Nederland

Al langere tijd komt huidkanker in het nieuws vanwege de toename in frequentie en vanwege het belang van bescherming tegen de zon om deze aandoening te voorkomen. Op 15 april heeft het Erasmus Medisch Centrum in samenwerking met de Nederlandse kankerregistratie (IKC) nieuwe cijfers gepresenteerd. Hieruit blijkt dat in de periode van 1989 tot 2006 het aantal patiënten bij wie een vorm van huidkanker werd geconstateerd toenam van ongeveer 15.000 naar 36.000 per jaar. Huidkanker is daarmee een groot en toenemend volksgezondheidsprobleem. Huidkanker kan grotendeels worden voorkomen worden door (overmatige) blootstelling aan zonlicht te vermijden.
De meest voorkomende typen huidkanker zijn:
  • het relatief onschuldige basaalcelcarcinoom, dat vaak in het gezicht voorkomt
  • het agressievere plaveiselcelcarcinoom
  • de agressiefste soort: het melanoom
De kans op het krijgen van huidkanker is vrij groot: ongeveer 1 op de 250 Nederlanders zal vóór het 80ste levensjaar een melanoom ontwikkelen. Voor het basaalcelcarcinoom is dit 1 op de 7 en voor de overige huidtumoren 1 op de 180. In 2006 stierven 749 mensen in Nederland aan huidkanker, met name aan het melanoom (87 procent van de sterfgevallen). De kans op overlijden aan het basaalcelcarcinoom (het meest voorkomende soort) is uiterst klein.
(Bron: Nederlandse Kankerregistratie)

Radiotherapie Nederland

patientenvoorlichting bestraling


selecteer hier en bekijk diapresentaties over radiotherapie (bestraling)Wij onderschrijven de gedragscode van de Health On the Net Foundation
© 2012 Marjan van de Pol