Kinderen met kanker krijgen later vaak ernstige klachten

Mensen die als kind van kanker zijn genezen, houden vaak een leven lang gezondheidsproblemen, blijkt uit een grootschalig onderzoek.Lees meer...

Corus is geen aantoonbare oorzaak longkanker

Longkanker komt in bepaalde gebieden in de IJmond vaker voor dan gemiddeld in de regio. Een belangrijke reden hiervoor zijn de rookgewoonten van de inwoners in het verleden. Wellicht is een klein deel is toe te schrijven aan de uitstoot van kankerverwekkende stoffen door het staalbedrijf Corus. Mogelijke andere oorzaken van het vaker voorkomen van longkanker zijn beroepsmatige blootstelling of andere bronnen van luchtverontreiniging in de IJmond. Stellige conclusies over de oorzaak van het verhoogd optreden van longkanker in de IJmond zijn niet te trekken.Lees meer...

Universiteit Tilburg onderzoekt geheugenstoornissen na borstkanker

Vrouwen met borstkanker kunnen na een behandeling met chemotherapie last houden van geheugen- en concentratieproblemen. Het is niet bekend of deze klachten te maken hebben met de behandeling. Professor Jolanda de Vries van de Universiteit Tilburg doet er, met steun van KWF Kankerbestrijding, onderzoek naar.Lees meer...

Sterfte aan kanker in Nederland hoog

In 2006 stierven 187 op de 100 duizend inwoners in Nederland aan kanker. Dat is iets meer dan het gemiddelde van de Europese Unie, wat op 175 per 100 duizend inwoners lag. In deze vergelijking is rekening gehouden met verschillen in leeftijdsopbouw van de bevolking van de diverse landen.Lees meer...

Ongezond eten vaak oorzaak van kanker

Ongezond eten blijkt één van belangrijkste oorzaken van kanker te zijn. Bij een derde van de gevallen van kanker is ongezond eten de oorzaak. Dat is de conclusie van hoogleraar voeding en gezondheid Jaap Seidell van de Vrije Universiteit in Amsterdam aan de vooravond van een internationaal symposium over kanker en eten. Lees meer...

Vrouwen herkennen signalen kanker beter dan mannen

Vrouwen weten meer van kanker dan mannen. Dat blijkt uit onderzoek dat door de Universiteit Maastricht in opdracht van KWF Kankerbestrijding is uitgevoerd. Door in een vroeg stadium kanker te ontdekken kan deze eerder behandeld worden en daardoor is de kans op genezing groter.Lees meer...

Late bijwerkingen van de behandeling van zaadbalkanker en de ziekte van Hodgkin

Op 18 september 2009 is Sandra van den Belt-Dusebout gepromoveert aan de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) op onderzoek over de gevolgen op lange termijn van de behandeling van zaadbalkanker en de ziekte van Hodgkin. Jaren na de behandeling hebben patiënten behandeld vanwege deze tumoren een grotere kans op hart- en vaatziekten of een tweede tumor.Lees meer...

PARP-remmers, nieuwe, hoopgevende medicijnen tegen borst- en eierstokkanker

Patiënten met erfelijke vormen van borst- en eierstokkanker, bij wie geen standaardbehandeling meer mogelijk is, blijken baat te hebben bij behandeling met een zogenaamde PARP-remmer.Lees meer...

Horeca-rookverbod leidt tot minder meeroken

Op 1 juli 2008 is in Nederland het rookverbod in de horeca ingevoerd. Een belangrijk resultaat van dit verbod is dat het aantal niet -rokers dat blootgesteld aan tabaksrook wordt, drastisch is gedaald. Dit blijkt uit onderzoek dat TNS NIPO in opdracht van STIVORO uitvoert.Lees meer...

Sneller bestralen bij longkanker

Op 8 juni jl promoveerde Sherif El Sharouni op een proefschrift met als titel 'Treatment of stage III non-small cell lung cancer and limited-disease small-cell lung cancer'.Lees meer...

Protonen in basispakket

Minister Klink van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wil dat kankerpatiënten in bepaalde gevallen een bestralingsbehandeling met protonen vergoed krijgen. Hij laat de therapie in het basispakket opnemen. In het najaar moet duidelijk zijn voor welke vormen van kanker de therapie vergoed wordt.Lees meer...

Rokers moeten gratis hulp krijgen om te stoppen met roken

De meerderheid van de Nederlanders vinden dat rokers gratis hulp en ondersteuning moeten krijgen als zij willen stoppen met roken. Dat blijkt uit een representatieve steekproef die TNS NIPO in opdracht van KWF Kankerbestrijding begin april 2009 heeft uitgevoerd.Lees meer...

Strijd tegen kanker: meeste winst te behalen door een gezonde levensstijl

De laatste jaren zijn de overlevingskansen van patiënten met kanker oegenomen door vroege opsporing (bijvoorbeeld borst- en prostaatkanker) en verbeterde behandeling (bijvoorbeeld darm- en lymfeklierkanker). Voor longkanker geldt dat de overlevingskansen nauwelijks verbeterd zijn.Lees meer...

De camera aan het ziekbed aan banden

Wie de televisie aanzet, kan midden in een operatie terecht te komen of mee kijken met een consult bij de huisarts. Er zijn diverse populaire televisieprogramma’s waarin de gezondheidszorg centraal staat, zoals Ingang Oost, Traumacentrum, Centrale Huisartsenpost. Is deze vorm van aandacht wel zo goed voor de patiënt? Worden de principes van goede zorg daarbij altijd wel gerespecteerd?Lees meer...

Recordopbrengst voor KWF Kankerbestrijding

In 2008 ontving KWF Kankerbestrijding een record bedrag van in totaal van 99 miljoen euro bruto. In 2007 was de opbrengst ruim 86 miljoen euro.Lees meer...

Emotionele problemen worden onvoldoende gesignaleerd

Patiënten met kanker maken zich vaak zorgen over de gevolgen die de ziekte, de fysieke symptomen en de behandeling heeft op hun leven. Dit leidt bij ongeveer een derde van hen tot ernstige emotionele problemen. De kans is echter klein dat deze problemen worden gesignaleerd door zorgverleners.Lees meer...

Genezingskans borstkanker neemt toe

Deze week werd door de Nederlandse Kankerregistratie een update van Nederlandse overlevingscijfers na kanker gepresenteerd. Hiermee kon worden aangetoond dat de vijfjaarsoverleving van patiënten met borstkanker in de afgelopen 20 jaar gestegen is. Bij vrouwen bij wie in de periode 1987-1991 borstkanker is geconstateerd was de 5 jaars-overleving 76%. In de periode 2002-2006 was dit gestegen tot 86%.Lees meer...

Overlevingskansen darmkanker stijgen

De Nederlandse Kankerregistratie presenteerde deze week KWF een update van Nederlandse overlevingscijfers na kanker. Hiermee kon worden aangetoond dat de vijfjaarsoverleving van patiënten met darmkanker gestegen is van 55% in de periode 1992-1996 naar 59% in de periode 2002-2006.Lees meer...

Ruim 20.000 donateurs dankzij tv-uitzending

KWF Kankerbestrijding heeft zich voor 2009, het jaar van haar 60-jarig bestaan, ten doel gesteld om 60.000 nieuwe donateurs te werven. Het doel van een speciale uitzending op de TROS-televisie van woensdag 22 april was het werven van 1/3 van dit streefgetal.Lees meer...

Na bestraling van de hals stijgt kans op beroerte

Een groot deel van de Nederlandse populatie krijgt kanker. De prognose van kankerpatiënten is door de toegenomen behandelingsmogelijkheden en het eerder diagnosticeren aanzienlijk verbeterd. Daarom is het belangrijk om inzicht te krijgen in therapiegerelateerde complicaties die later optreden.Lees meer...

60 jaar samen tegen kanker

Vandaag (woendag 22 april) zendt de TROS een programma uit ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van KWF Kankerbestrijding. De enorme vooruitgang wodt getoond die er in die 60 jaar is bereikt met als gevolg een verdubbeling van de kans op genezing bij de diagnose kanker.Lees meer...

Toename huidkanker in Nederland

Al langere tijd komt huidkanker in het nieuws vanwege de toename in frequentie en vanwege het belang van bescherming tegen de zon om deze aandoening te voorkomen. Op 15 april heeft het Erasmus Medisch Centrum in samenwerking met de Nederlandse kankerregistratie (IKC) nieuwe cijfers gepresenteerd. Hieruit blijkt dat in de periode van 1989 tot 2006 het aantal patiënten bij wie een vorm van huidkanker werd geconstateerd toenam van ongeveer 15.000 naar 36.000 per jaar. Lees meer...

Chemotherapie heeft geen schadelijke gevolgen voor verstandelijke ontwikkeling

Intensieve chemotherapie is de behandeling van keuze bij kinderen met acute lymfatische leukemie (ALL). Deze behandeling leidt tot een genezingspercentage van ongeveer 85 procent.
Groningse wetenschappers onderzochten of deze behandeling lnadelige gevolgen heeft op de verstandelijke ontwikkeling van deze kinderen. Zij lijken zich normaal te ontwikkelen op het vlak van intelligentie, leren, geheugen, aandacht, mentale snelheid en fijne motoriek, zonder verschil met hun gezonde broers en zussen die de controlegroep vormden.
Lees meer...

HPV-campagne mislukt

Het RIVM geeft toe dat de HPV-vaccinnatie-campagne is mislukt. De directeur van het Centrum voor Infectieziekten van het RIVM, Roel Coutinho, bevestigde dit op 1 april 2009 tijdens een uitzending van het NOS journaal. 'Ik zeg niet dat de campagne niet goed gevoerd is, wel dat hij niet heeft gewerkt', zei Coutinho.Lees meer...

Digitale foto verhoogt kwaliteit bevolkingsonderzoek

Op 19 maart 2009 heeft minister Klink van VWS bij het RIVM het startschot gegeven voor een nieuw landelijk systeem voor het maken van digitale borstfoto's (mammografie).Lees meer...

Kanker in 2008 meest voorkomende doodsoorzaak

Kanker is vorig jaar in ons land voor het eerst de vaakst voorkomende doodsoorzaak geworden.Lees meer...

Zorg voor kankerpatiënten is versnipperd

De zorg voor kankerpatiënten is niet goed georganiseerd. Volgens een rapport van de Inspectie voor de Gezondheidszorg leidt dit tot ongewenste situaties.Lees meer...

Sterfte door prostaatkanker daalt door screening

Vroege ontdekking van prostaatkanker met een bloed-test zorgt voor een daling van de sterfte door prostaatkanker van 20 procent.
Dat blijkt uit 's werelds grootste screeningsonderzoek onder leiding van Fritz Schröder, hoogleraar urologie aan het Erasmus Medisch Centrum. Het onderzoek is gepresenteerd op het jaarcongres van de European Association of Urology. De studie is mede-gefinancierd door KWF Kankerbestrijding.
Lees meer...

Opkomst vaccinatie baarmoederhalskanker laag

In februari 2009 is de campagne 'Prik en bescherm: voorkom baarmoederhalskanker' is gestart. De vaccinatie tegen het Humaan Papilloma Virus (HPV) is in het Rijksvaccinatieprogramma opgenomen. In maart 2009 bleek dat de opkomst lager was dan te voren ingeschat.Lees meer...

Trial-databank op het internet

Vanaf 17 maart kunnen kankerpatiënten online een overzicht vinden experimentele behandelingen. De site kankeronderzoek.info geeft betrouwbare en objectieve informatie over behandelingen waarvan de werking en de resultaten nog worden onderzocht. Experimentele kankeronderzoeken (ook wel trials genoemd) waren voorheen niet bekend bij het grote publiek, maar alleen bij artsen en onderzoekers. De site kankeronderzoek.info past in de ontwikkeling dat een patiënt meedenkt over het behandeltraject. Ook is een patiënt met deze online informatie niet meer volledig afhankelijk van de kennis en doorverwijzing van hun behandelend arts.Lees meer...

Borstkanker beïnvloedt cognitie nadelig

Vriouwen die behandeld zijn vanwege borstkanker hebben statistisch significant vaker cognitieve problemen dan vrouwen zonder kanker. Dit werd beschreven door Amerikaanse onderzoekers in het medische tijdschrift Cancer.Lees meer...

Wiet en hash-gebruik geassocieerd met zaadbalkanker

Mannen die marihuana roken, hebben mogelijk een verhoogd risico op zaadbalkanker. Dit werd beschreven door onderzoekers van het Fred Hutchinson Cancer Research Center (Seattle). Zij ontdekten dat mannen met deze tumor vaker cannabis-rokers zijn dan mannen in een controlegroep.Lees meer...

Aantal nieuwe gevallen van kanker in 2006 toegenomen

In februari 2009 heeft de Nederlandse Kankerregistratie gegevens bekendgemaakt over het jaar 2006. In dat jaar werd bij 83.283 mensen kanker werd vastgesteld.Lees meer...

Rijksvaccinatieprogramma baarmoederhalskanker van start

De campagne 'Prik en bescherm: voorkom baarmoederhalskanker' is gestart.Lees meer...

Kanker nu doodsoorzaak nummer één

Kanker is vorig jaar in ons land voor het eerst de vaakst voorkomende doodsoorzaak geworden.Lees meer...

Ruim miljoen voor aanpak pijn bij kanker

Veel patiënten met kanker hebben pijn. Pijn wordt vaak onvoldoende behandeld,Lees meer...

Protonentherapie in Nederland

In 2012 wordt het in Nederland mogelijk om tumoren te bestralen met een andere vorm van ioniserende straling namelijk protonentherapie.Lees meer...

Het succes van de Nederlandse antirookcampagne

In Nederland hebben tussen mei en december 2008 ruim 1,1 miljoen rokers pogingen ondernomen om te stoppen met roken. Lees meer...

Radiotherapie Nederland

patientenvoorlichting bestraling


selecteer hier en bekijk diapresentaties over radiotherapie (bestraling)Wij onderschrijven de gedragscode van de Health On the Net Foundation
© 2012 Marjan van de Pol