Trial-databank op het internet

KWF Kankerbestrijding lanceert op 17 maart een databank op www.kankeronderzoek.info, waarin alle ‘trials’ naar kanker zitten. Een trial is een onderzoek waarbij nieuwe behandelingen of medicijnen op mensen worden getest. Artsen zijn lang niet altijd op de hoogte van alle experimentele onderzoeken. Met de informatie op de website kunnen patiënten in gesprek gaan met hun behandelend arts over eventuele deelname aan de behandeling. De informatie op de website zorgt er tevens voor dat een patiënt een betere gesprekspartner is voor de specialist.
Patiënten kunnen hun gegevens invoeren en de databank zoekt dan alle relevante trials op. Ze kunnen met deze informatie naar hun arts, die hen vervolgens kan aanmelden. Er zijn patiënten die om uiteenlopende redenen meer informatie willen over nieuwe, experimentele behandelingen. Bij voorbeeld als er verder geen standaardbehandeling meer mogelijk is, of omdat zij de medische wetenschap verder willen helpen.
Voorlopig worden alleen onderzoeken die (ook) lopen in de regio van het Integraal Kankercentrum Zuid (vnl Noord Brabant) en Integraal Kankercentrum Oost (vnl Gelderland) opgenomen op de website. De bedoeling is om dit uit te breiden naar heel Nederland.
De site is een gezamenlijk initiatief van KWF Kankerbestrijding, de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK), het Integraal Kankercentrum Zuid (IKZ) en het Integraal Kankercentrum Oost (IKO).

(Bron: kankeronderzoek.info)

Radiotherapie Nederland

patientenvoorlichting bestraling


selecteer hier en bekijk diapresentaties over radiotherapie (bestraling)Wij onderschrijven de gedragscode van de Health On the Net Foundation
© 2012 Marjan van de Pol