Corus is geen aantoonbare oorzaak longkanker

Longkanker komt in bepaalde gebieden in de IJmond vaker voor dan gemiddeld in de regio. Een belangrijke reden hiervoor zijn de rookgewoonten van de inwoners in het verleden. Wellicht is een klein deel is toe te schrijven aan de uitstoot van kankerverwekkende stoffen door het staalbedrijf Corus. Mogelijke andere oorzaken van het vaker voorkomen van longkanker zijn beroepsmatige blootstelling of andere bronnen van luchtverontreiniging in de IJmond. Stellige conclusies over de oorzaak van het verhoogd optreden van longkanker in de IJmond zijn niet te trekken.
Het blijkt dat in het gebied waar de invloed van Corus op de luchtkwaliteit vroeger het grootst was, longkanker vaker voorkomt dan in de gebieden waar de uitstoot van Corus niet of nauwelijks bijdroeg aan de lokale luchtkwaliteit. Ook wanneer rekening wordt gehouden met het vroegere rookgedrag, de belangrijkste veroorzaker van longkanker, komt longkanker in deze gebieden vaker voor. Het gaat om circa 7 extra gevallen van longkanker op de omstreeks 39 nieuwe gevallen die zich jaarlijks voordoen.
Het is niet mogelijk om deze extra gevallen van longkanker zonder meer toe te schrijven aan de uitstoot van Corus. Een deel is mogelijk toe te schrijven aan de vroegere uitstoot van kankerverwekkende stoffen, waaronder met name fijn stof. Andere eventuele oorzaken zijn beroepsmatige blootstelling of andere bronnen van luchtverontreiniging in de IJmond. Longkanker manifesteert zich pas jaren na blootstelling aan kankerverwekkende stoffen. Daarom is het vaker optreden van longkanker in ieder geval geen weerspiegeling van de huidige milieukwaliteit of van het aantal mensen dat tegenwoordig rookt.
(Bron: RIVM)

Radiotherapie Nederland

patientenvoorlichting bestraling


selecteer hier en bekijk diapresentaties over radiotherapie (bestraling)Wij onderschrijven de gedragscode van de Health On the Net Foundation
© 2012 Marjan van de Pol