Radiotherapie is een van de drie meest toegepaste methoden om kanker te behandelen. De andere methoden zijn het operatie en medicijnkuren (zoals chemotherapie en hormoontherapie).
Bij radiotherapie (ook wel bestraling genoemd) wordt kanker behandeld door middel van ioniserende straling. Het doel is de kankercellen te doden, terwijl de gezonde cellen zo mogelijk gespaard blijven.


röntgenstraling – de ontdekking
De eerste patiënten werden ruim een eeuw geleden hiermee behandeld (in 1896). Vier natuurkundigen zijn voor de beschikbaarheid van straling van groot belang geweest. Henri Becquerel (1852-1908) ontdekte de natuurlijke radioactiviteit, het echtpaar Pierre (1859-1906) en Marie Curie (1867-1934) deed baanbrekend werk met radium. Gedrieën kregen ze voor dit werk in 1903 de Nobelprijs voor Natuurkunde. In 1901 werd de eerste Nobelprijs voor de Natuurkunde ook voor de ontdekking radioactiviteit uitgereikt.
Wilhelm Röntgen (1845-1923) kreeg deze onder-scheiding voor de ontdekking van de naar hem genoemde röntgenstraling, opgewekt in een bijna vacuüm buis waarin electronen door een zeer groot elektrische spanningsverschil werden versneld.
Hij deed zijn ontdekking op 8 november 1895 en enkele weken later publiceerde hij zijn bevindingen voor het eerst.
In één van zijn eerste experimenten merkte Röntgen dat met deze straling doorlichtbeelden van het
menselijk lichaam gemaakt konden worden, waarbij botten duidelijk te onderscheiden waren van omliggende zachte weefsels. Bijgaande foto toont een door hem gemaakte foto van de hand van zijn echtgenote.


verschillende soorten straling
Voor uitwendige bestraling wordt bijna altijd gebruik gemaakt van ‘sterke’ röntgenstraling, fotonen-straling, genoemd. Elektronenstraling is een ander soort straling die vaak wordt toegepast. Deze soort straling heeft een minder groot doordringend vermogen dan ‘sterke’ röntgenstraling.
Ook wordt straling uit een radioactieve bron gebruikt, meestal gammastraling. Deze straling is alleen bedoeld voor inwendige bestraling.
Al deze soorten straling zijn onzichtbaar, niet te ruiken en niet te voelen.


de werking van straling
Straling zorgt voor beschadiging van het erfelijk materiaal in de cel (het DNA). Deze beschadiging vindt zowel plaats in kankercellen als in normale, gezonde cellen. De beschadiging wordt in het algemeen geheel hersteld door de gezonde cellen. Tumorcellen kunnen dit minder goed en gaan dood.
Laatste update
De inhoud van deze pagina is het laatst gewijzigd op 23 september 2011.
Radiotherapie Nederland


Wij onderschrijven de gedragscode van de Health On the Net Foundation Deze site voldoet aan de HONcode, die staat voor betrouwbare informatie over gezondheid:
Controleer hier
.© 2011 Marjan van de Pol