Inwendige bestraling wordt sinds het begin van de twintigste eeuw toegepast. Deze behandeling wordt ook wel brachytherapie genoemd. De behandeling vindt plaats met straling die afkomstig is van radioactieve bronnetjes die in of vlakbij de tumor worden ingebracht.

Inwendige bestraling kan op verschillende manieren plaatsvinden. Vaak wordt continu een lage bestralingsdosis per uur gedurende één of enkele dagen bestraald. Deze behandeling wordt met een laag dosistempo (lage toegediende dosis per minuut) uitgevoerd en low dose rate-bestraling (LDR) genoemd. Soms zult u één tot driemaal per dag bestraald worden. Per keer wordt dan een hogere dosis straling toegediend. Behandelingen met een hoog dosistempo worden high dose rate-bestralingen (HDR) genoemd.
Een andere vorm van brachytherapie is met een zogenaamd pulsed dose rate-bestralingstoestel (PDR-toestel). Met een kortdurende bestraling van bijvoorbeeld 10 minuten per uur, wordt hetzelfde effect bereikt als met een continue bestraling met een laag dosistempo. De totale dosis en de totale behandelingstijd zijn met een PDR-apparaat vergelijkbaar met low dose rate-bestraling.


voorbereidingen voor een bestralingsbehandeling
Voor een inwendige bestraling is meestal een korte opname in het ziekenhuis nodig. Soms wordt voor het inbrengen van
de radioactieve bronnetjes plaatselijke of algehele verdoving toegepast. Hiervoor zal voorafgaand aan de behandeling een gesprek met de arts die de narcose geeft (de anesthesioloog) plaats vinden.

Ten behoeve van de inwendige bestraling worden holle buisjes of plastic slangetjes (de bronhouders) aangebracht in de holte of het weefsel waarin de kankercellen zich zouden bevinden. De bronhouders bevatten tijdens het inbrengen nog geen radioactief materiaal.

Hierna worden röntgenfoto's of een CT-scan gemaakt, waardoor de specifieke plaats van de bronhouders ten opzichte van tumorweefsel en gezond weefsel zichtbaar is. Daarna wordt met behulp van computers de dosisverdeling, de bestralingstijden en het bestralingsplan berekend.


de bestralingsbehandelingen
Nadat het bestralingsplan is goedgekeurd, wordt het radioactief materiaal in de bronhouders geplaatst. Vaak wordt hiervoor de buisjes verbonden met een speciaal apparaat die de radioactieve bolletjes automatisch naar de juiste plaats in de bronhouders stuurt, een zogenaamd after-loading apparaat. Zolang de radioactieve bolletjes in de bronhouder zijn, mag u geen bezoek ontvangen. Als de bolletjes weer terug zijn in het after-loading apparaat mag wel bezoek ontvangen worden.
Laatste update
De inhoud van deze pagina is het laatst gewijzigd op 23 september 2011.
Radiotherapie Nederland
KWF folder radiotherapie
bekijk de folder 'radiotherapie' van KWF Kankerbestrijding

Wij onderschrijven de gedragscode van de Health On the Net Foundation Deze site voldoet aan de HONcode, die staat voor betrouwbare informatie over gezondheid:
Controleer hier
.© 2011 Marjan van de Pol