Bij uitwendige radiotherapie wordt de straling opgewekt in een speciaal toestel, een lineaire versneller, en dringt de straling van buiten het lichaam door tot de kankercellen. Een bestralingsbehandeling duurt meestal kort (enkele minuten). Na een behandeling blijft geen straling in het lichaam achter, iemand wordt dus niet radio-actief. Ook lichaamsvloeistoffen, zoals zweet, urine en ontlasting bevatten geen straling.


voorbereidingen voor een bestralingsbehandeling
Voordat een bestraling wordt uitgevoerd moet eerst worden vastgesteld waar precies bestraald moet worden.

Mocht het hoofd of de hals worden bestraald wordt meestal gebruik gemaakt van een masker, zodat iemand elke keer precies dezelfde houding kan aannemen.

De bestralingsbundel(s) moet(en) zo worden gericht dat gezond weefsel en kwetsbare organen zo min mogelijk mee bestraald worden. Het exact bepalen van het te bestralen gebied wordt gedaan met een simulator of een CT-scan (of een combinatie daarvan: een CT-simulator).
Een simulator, ook wel lokalisator genaamd, is een röntgenapparaat waarmee de bestraling nagebootst (= simuleren) kan worden. De simulator maakt röntgenfoto’s waarop de grenzen van het te bestralen gebied zijn aangegeven. De foto’s worden gebruikt voor het berekenen van de benodigde hoeveelheid straling.

Bij het maken van een CT-scan worden met behulp van een röntgenstraling, een drie-dimensionaal beeld verkregen. Hiermee kan het te bestralen gebied van alle kanten in beeld worden gebracht waardoor een bestralingsplan kan worden opgesteld waarbij het gezonde weefsel zo veel mogelijk wordt ontzien.
Ook is het tegenwoordig mogelijk, met speciale apparatuur, de beweging van organen of tumoren vast te leggen (bijvoorbeeld de beweging van longtumoren onder invloed van de ademhaling) zodat daar rekening mee kan worden gehouden tijdens de bestraling.

Tijdens de (CT-)simulatie wordt vaak een tekening op iemands lichaam gemaakt en soms een tatoeage geplaatst. Dit wordt gebruikt voor de plaatsbepaling bij de daadwerkelijke bestraling. Als iemand bestraald wordt met een masker zal de tekening daar op worden geplaatst.
Na het maken van simulatiefoto’s of een CT-scan wordt berekend hoeveel straling nodig is, hoelang de bestraling per keer duurt en hoe vaak wordt bestraald. De totale noodzakelijke dosis wordt meestal in kleine hoeveelheden verdeeld, waardoor de bestralingsbehandeling vaak uit meer dan één bestralingsbehandeling bestaat.

Hoe groot de totale dosis moet zijn om tumorcellen te doden hangt af van verschillende factoren
  • de gevoeligheid van een bepaalde soort kanker voor straling
  • de grootte en plaats van de tumor
  • het doel van de bestraling
  • het herstelvermogen van het gezonde weefsel in of bij het bestraalde gebied
  • de leeftijd en algemene conditie van de persoon die bestraald wordt


de bestralingsbehandelingen
Op de behandeltafel wordt iemand precies zo neergelegd als tijdens de (CT-) simulatie. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de tekening en de tatoeage-punten op het lichaam. Zo wordt de apparatuur nauwkeurig ingesteld op het te bestralen gebied.
Daarna verlaten de laboranten de kamer en kan de behandeling beginnen. Meestal worden eerst ter controle röntgenfoto’s of CT-scan verricht om op een andere wijze te controleren of het juiste plaats bestraald wordt.

Vanuit de bedieningsruimte houden laboranten de patiënt via een monitor in de gaten. Ook kan via de geluidsinstallatie gesproken worden.
Na het verstrijken van de benodigde tijd schakelt het toestel automatisch uit.

Een bestralingsbehandeling duurt inclusief het positioneren op de behandeltafel ongeveer 10 minuten.


bijzondere vormen van uitwendige bestraling
Er kunnen een paar bijzondere vormen van uitwendige bestraling worden genoemd
Radiotherapie Nederland
KWF folder radiotherapie
bekijk de folder 'radiotherapie' van KWF Kankerbestrijding

Wij onderschrijven de gedragscode van de Health On the Net Foundation Deze site voldoet aan de HONcode, die staat voor betrouwbare informatie over gezondheid:
Controleer hier
.© 2011 Marjan van de Pol