intensiteits gemoduleerde radiotherapie
Intensiteits gemoduleerde radiotherapy (intensity modulated radiotherapy, IMRT) is een vorm van uitwendige bestralingsbehandeling. Het basisidee is dat één bestralingsbundel wordt opgedeeld in meerdere kleine bundels waarbij de bestralingsintensiteit van deze kleine bundels varieert. Hiermee is het soms mogelijk om het omliggende gezonde weefsel beter te kunnen sparen.


voorbereidingen voor een intensiteits gemoduleerde bestralingsbehandeling
De voorbereidingen voor een intensiteits gemoduleerde bestralingsbehandeling zijn in grote lijnen vergelijkbaar met de voorbereidingen voor een ’gewone’ uitwendige bestralingsbehandeling.

De voorbereidingen voor een intensiteits gemoduleerde bestralingsbehandeling starten met het maken van een CT-scan in bestralingshouding. Bij het maken van een CT-scan worden met behulp van een röntgenstraling, een drie-dimensionaal beeld verkregen. Hiermee kan het te bestralen gebied van alle kanten in beeld worden gebracht waardoor een bestralingsplan kan worden opgesteld waarbij het gezonde weefsel zo veel mogelijk wordt ontzien.

Tijdens de CT wordt vaak een tekening op iemands lichaam gemaakt en soms een tatoeage geplaatst. Dit wordt gebruikt voor de plaatsbepaling bij de daadwerkelijke bestraling. Als iemand bestraald wordt met een masker zal de tekening daar op worden geplaatst.
Na het maken van de CT-scan wordt berekend hoeveel straling nodig is, hoelang de bestraling per keer duurt en hoe vaak wordt bestraald. De afscherming van de lineaire versneller zorgt ervoor dat de dosis van een bestralingsbundel in delen wordt afgegeven en de dosis varieert per deel van de bestralingsbundel.


de bestralingsbehandelingen
Op de behandeltafel wordt iemand precies zo neergelegd als tijdens de CT. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de tekening en de tatoeage-punten op het lichaam. Zo wordt de apparatuur nauwkeurig ingesteld op het te bestralen gebied.
Daarna verlaten de laboranten de kamer en kan de behandeling beginnen. In de regel worden eerst ter controle röntgenfoto’s of CT-scan verricht om op een andere wijze te controleren of het juiste plaats bestraald wordt.
Vanuit de bedieningsruimte houden laboranten de patiënt via een monitor in de gaten. Ook kan via de geluidsinstallatie gesproken worden.
Na het verstrijken van de benodigde tijd schakelt het toestel automatisch uit.

Een intensiteits gemoduleerde bestralingsbehandeling duurt inclusief het positioneren op de behandeltafel ongeveer 20 minuten.

De behandelend radiotherapeut kan uitleg geven of een intensiteits gemoduleerde bestralingsbehandeling in een specifieke situatie de voorkeur heeft.
Laatste update
De inhoud van deze pagina is het laatst gewijzigd op 23 september 2011.
Radiotherapie Nederland
KWF folder radiotherapie
bekijk de folder 'radiotherapie' van KWF Kankerbestrijding

Wij onderschrijven de gedragscode van de Health On the Net Foundation Deze site voldoet aan de HONcode, die staat voor betrouwbare informatie over gezondheid:
Controleer hier
.