Proton radiotherapie
Proton radiotherapie is een geavanceerde vorm van bestraling, waarbij in plaats van de gebruikelijke röntgenstraling met energierijke lichtdeeltjes, ofwel fotonen, protonen uit de veel zwaardere waterstofatoomkernen worden toegepast.

De tumorcelvernietigende energie van geladen deeltjes zoals protonen heeft een grotere precisie dan die van fotonen. Met behulp van fotonen wordt altijd enige schade aan weefsels vóór en achter het doelgebied toegebracht. Bestraling met protonen kan echter zó worden gericht dat ze als het ware in de tumor tot stilstand komt en alleen dáár een gevoelige klap uitdeelt.
Tegenwoordig is het ook met fotonen meestal mogelijk beschadiging van gezonde, omliggende weefsels, maar protonen lijken vooral van voordeel bij bestraling van kinderen, hetgeen ook in Nederland het argument is om
De bouw van een protonenkliniek kost ongeveer 150 miljoen Euro.

Op dit moment (maart 2009) zijn wereldwijd 28 protonenklinieken operationeel en zijn er negen in aanbouw.
In Nederland zijn er op dit moment drie regionale samenwerkingsverbanden die streven naar het bouwen en exploiteren van een dergelijke kliniek.
  • Het Universitair Medisch Centrum Groningen
  • Maastro Clinic en het Maastricht Universitair Medisch Centrum (samen met het universitaire ziekenhuis in Aken)
  • Het Nederlands Kanker Instituut (Amsterdam), het Erasmus MC en het Leids Universitair Medisch Centrum

De verwachting is dat het tot 2015 duurt voordat een kliniek in Nederland operationeel is.
Laatste update
De inhoud van deze pagina is het laatst gewijzigd op 23 september 2011.
Radiotherapie Nederland


Wij onderschrijven de gedragscode van de Health On the Net Foundation Deze site voldoet aan de HONcode, die staat voor betrouwbare informatie over gezondheid:
Controleer hier
.Radiotherapie NederlandWij onderschrijven de gedragscode van de Health On the Net Foundation Deze site voldoet aan de HONcode, die staat voor betrouwbare informatie over gezondheid:
Controleer hier
.
© 2011 Marjan van de Pol