Kinderen met kanker krijgen later vaak ernstige klachten

Mensen die als kind van kanker zijn genezen, houden vaak een leven lang gezondheidsproblemen, blijkt uit een grootschalig onderzoek.Lees meer...

Corus is geen aantoonbare oorzaak longkanker

Longkanker komt in bepaalde gebieden in de IJmond vaker voor dan gemiddeld in de regio. Een belangrijke reden hiervoor zijn de rookgewoonten van de inwoners in het verleden. Wellicht is een klein deel is toe te schrijven aan de uitstoot van kankerverwekkende stoffen door het staalbedrijf Corus. Mogelijke andere oorzaken van het vaker voorkomen van longkanker zijn beroepsmatige blootstelling of andere bronnen van luchtverontreiniging in de IJmond. Stellige conclusies over de oorzaak van het verhoogd optreden van longkanker in de IJmond zijn niet te trekken.Lees meer...

Universiteit Tilburg onderzoekt geheugenstoornissen na borstkanker

Vrouwen met borstkanker kunnen na een behandeling met chemotherapie last houden van geheugen- en concentratieproblemen. Het is niet bekend of deze klachten te maken hebben met de behandeling. Professor Jolanda de Vries van de Universiteit Tilburg doet er, met steun van KWF Kankerbestrijding, onderzoek naar.Lees meer...

Sterfte aan kanker in Nederland hoog

In 2006 stierven 187 op de 100 duizend inwoners in Nederland aan kanker. Dat is iets meer dan het gemiddelde van de Europese Unie, wat op 175 per 100 duizend inwoners lag. In deze vergelijking is rekening gehouden met verschillen in leeftijdsopbouw van de bevolking van de diverse landen.Lees meer...

Ongezond eten vaak oorzaak van kanker

Ongezond eten blijkt één van belangrijkste oorzaken van kanker te zijn. Bij een derde van de gevallen van kanker is ongezond eten de oorzaak. Dat is de conclusie van hoogleraar voeding en gezondheid Jaap Seidell van de Vrije Universiteit in Amsterdam aan de vooravond van een internationaal symposium over kanker en eten. Lees meer...

Vrouwen herkennen signalen kanker beter dan mannen

Vrouwen weten meer van kanker dan mannen. Dat blijkt uit onderzoek dat door de Universiteit Maastricht in opdracht van KWF Kankerbestrijding is uitgevoerd. Door in een vroeg stadium kanker te ontdekken kan deze eerder behandeld worden en daardoor is de kans op genezing groter.Lees meer...

Late bijwerkingen van de behandeling van zaadbalkanker en de ziekte van Hodgkin

Op 18 september 2009 is Sandra van den Belt-Dusebout gepromoveert aan de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) op onderzoek over de gevolgen op lange termijn van de behandeling van zaadbalkanker en de ziekte van Hodgkin. Jaren na de behandeling hebben patiënten behandeld vanwege deze tumoren een grotere kans op hart- en vaatziekten of een tweede tumor.Lees meer...

PARP-remmers, nieuwe, hoopgevende medicijnen tegen borst- en eierstokkanker

Patiënten met erfelijke vormen van borst- en eierstokkanker, bij wie geen standaardbehandeling meer mogelijk is, blijken baat te hebben bij behandeling met een zogenaamde PARP-remmer.Lees meer...

Horeca-rookverbod leidt tot minder meeroken

Op 1 juli 2008 is in Nederland het rookverbod in de horeca ingevoerd. Een belangrijk resultaat van dit verbod is dat het aantal niet -rokers dat blootgesteld aan tabaksrook wordt, drastisch is gedaald. Dit blijkt uit onderzoek dat TNS NIPO in opdracht van STIVORO uitvoert.Lees meer...

Sneller bestralen bij longkanker

Op 8 juni jl promoveerde Sherif El Sharouni op een proefschrift met als titel 'Treatment of stage III non-small cell lung cancer and limited-disease small-cell lung cancer'.Lees meer...

Protonen in basispakket

Minister Klink van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wil dat kankerpatiënten in bepaalde gevallen een bestralingsbehandeling met protonen vergoed krijgen. Hij laat de therapie in het basispakket opnemen. In het najaar moet duidelijk zijn voor welke vormen van kanker de therapie vergoed wordt.Lees meer...

Rokers moeten gratis hulp krijgen om te stoppen met roken

De meerderheid van de Nederlanders vinden dat rokers gratis hulp en ondersteuning moeten krijgen als zij willen stoppen met roken. Dat blijkt uit een representatieve steekproef die TNS NIPO in opdracht van KWF Kankerbestrijding begin april 2009 heeft uitgevoerd.Lees meer...

Strijd tegen kanker: meeste winst te behalen door een gezonde levensstijl

De laatste jaren zijn de overlevingskansen van patiënten met kanker oegenomen door vroege opsporing (bijvoorbeeld borst- en prostaatkanker) en verbeterde behandeling (bijvoorbeeld darm- en lymfeklierkanker). Voor longkanker geldt dat de overlevingskansen nauwelijks verbeterd zijn.Lees meer...

De camera aan het ziekbed aan banden

Wie de televisie aanzet, kan midden in een operatie terecht te komen of mee kijken met een consult bij de huisarts. Er zijn diverse populaire televisieprogramma’s waarin de gezondheidszorg centraal staat, zoals Ingang Oost, Traumacentrum, Centrale Huisartsenpost. Is deze vorm van aandacht wel zo goed voor de patiënt? Worden de principes van goede zorg daarbij altijd wel gerespecteerd?Lees meer...

Recordopbrengst voor KWF Kankerbestrijding

In 2008 ontving KWF Kankerbestrijding een record bedrag van in totaal van 99 miljoen euro bruto. In 2007 was de opbrengst ruim 86 miljoen euro.Lees meer...

Emotionele problemen worden onvoldoende gesignaleerd

Patiënten met kanker maken zich vaak zorgen over de gevolgen die de ziekte, de fysieke symptomen en de behandeling heeft op hun leven. Dit leidt bij ongeveer een derde van hen tot ernstige emotionele problemen. De kans is echter klein dat deze problemen worden gesignaleerd door zorgverleners.Lees meer...

Genezingskans borstkanker neemt toe

Deze week werd door de Nederlandse Kankerregistratie een update van Nederlandse overlevingscijfers na kanker gepresenteerd. Hiermee kon worden aangetoond dat de vijfjaarsoverleving van patiënten met borstkanker in de afgelopen 20 jaar gestegen is. Bij vrouwen bij wie in de periode 1987-1991 borstkanker is geconstateerd was de 5 jaars-overleving 76%. In de periode 2002-2006 was dit gestegen tot 86%.Lees meer...

Overlevingskansen darmkanker stijgen

De Nederlandse Kankerregistratie presenteerde deze week KWF een update van Nederlandse overlevingscijfers na kanker. Hiermee kon worden aangetoond dat de vijfjaarsoverleving van patiënten met darmkanker gestegen is van 55% in de periode 1992-1996 naar 59% in de periode 2002-2006.Lees meer...
Radiotherapie Nederlandpresentatie van bestraling
selecteer hier om meer presentaties van bestralingsbehandelingen te bekijken


Wij onderschrijven de gedragscode van de Health On the Net Foundation Deze site voldoet aan de HONcode, die staat voor betrouwbare informatie over gezondheid:
Controleer hier
.© 2011 Marjan van de Pol