Rapport over verschillen in kankerzorg in Nederland

De kwaliteit van kankerzorg in Nederland is hoog, zo blijkt uit internationaal vergelijkende studies. Wel bestaat er - in Nederland en in andere landen met een goede kankerzorg - een grote variatie in de kwaliteit van oncologische zorg tussen ziekenhuizen. Dit concludeert de Signaleringscommissie Kanker van KWF Kankerbestrijding in het rapport 'Kwaliteit van kankerzorg in Nederland'.Lees meer...

Zembla laat prestatieverschillen in kankerzorg zien

Het VARA tv-programma Zembla maakt onder de naam 'het kankerdoolhof' een uitzending waarin prestatieverschillen in Nederlandse ziekenhuizen op het gebied van zorg rond kankerpatiënten aan de kaak worden gesteld. Dit programma wordt uitgezonden op zondagavond 9 mei.Lees meer...

AVM's kunnen behandeld worden met stereotactische bestraling

Stereotactische bestraling blijkt een effectieve behandeling van AVM's (arterioveneuze malformaties). Onderzoekers uit Baltimore publiceerden hun behandelingsresultaten bij 127 patiënten.Lees meer...

Roken tijdens een bestralingsbehandeling is nadelig voor de uitkomst

Een recent Amerikaans onderzoek bevestigt dat roken tijdens een bestralingsbehandeling een nadelig effect heeft op de behandeling.Lees meer...

Grondiger onderzoek uitzaaiïngen darmkanker nodig

Darmkanker keert na operatieve verwijdering bij ongeveer een derde van de patiënten terug. Om dat percentage te verlagen moeten artsen bij de operatie meer lymfeklieren op uitzaaiïngen controleren.Lees meer...

Nanopartikels kunnen het beenmerg beschermen tijdens bestraling

Amerikaanse onderzoekers hebben aangetoond dat nanopartikels bedekt met melanine het beenmerg kunnen beschermen tegen ongewenste effecten van bestraling.Lees meer...

Screening naar darmkanker heeft zin

Een groot Brits onderzoek heeft aangetoond dat een eenmalig kijkonderzoek (sigmoidoscopie) bij mensen tussen de 55 en 64 jaar de kans op het optreden van en de sterfte aan dikke darm kanker kan verlagen.Lees meer...

Een tablet tegen longkanker in plaats van chemotherapie

In Nederland werd begin maart een tablet geregistreerd waarmee een bepaalde vorm van longkanker behandeld kan worden. Deze vorm van longkanker wordt jaarlijks bij 1000 mensen in Nederland vastgesteld. Dit middel wordt (volledig) door de ziektekostenverzekeringen vergoed. Lees meer...

Internettherapie succesvol tegen vermoeidheid

Het Helen Dowling Instituut in Utrecht ontwikkelde een aantal jaren gelden een groepstherapie voor kankerpatiënten met vermoeidheidsklachten. Met deze therapie als uitgangspunt ontwikkelde het instituut een internettherapie. Mensen uit het hele land kunnen deze mindfulnesstraining online volgen.
Lees meer...

Radiotherapie Nederland

patientenvoorlichting bestraling


selecteer hier en bekijk diapresentaties over radiotherapie (bestraling)Wij onderschrijven de gedragscode van de Health On the Net Foundation
© 2011 Marjan van de Pol