Radiotherapie Nederland is een website met betrouwbare informatie voor niet-professionals, bedoeld om een indruk te geven van de diagnose en behandeling van kanker, vooral van radiotherapie. Echter, ieder mens en ieder ziektebeeld is uniek. Uw behandelend arts kan u informeren welke diagnostiek en behandelmethoden van toepassing zijn op uw situatie.

De website heeft geen commercieel oogmerk, bevat geen advertenties en wordt niet gesponsored. Deze website maakt geen gebruik van cookies.

De website wordt onderhouden door Marjan van de Pol. Zij is als radiotherapeut werkzaam in Erasmus MC - Daniel den Hoed Oncologisch Centrum in Rotterdam.
Het Erasmus MC is NIET betrokken bij en derhalve ook NIET verantwoordelijk voor de inhoud van deze website.

Medische vragen, verzonden per email, kunnen niet door de beheerder van de website worden beantwoord. Voor dergelijke vragen wordt u geadviseerd contact op te nemen met uw behandelend arts.

Suggesties ter verbetering van de website kunt u sturen naar Marjan van de Pol. Deze emails zullen na afhandeling worden verwijderd. De inhoud van deze mails worden niet bewaard en evenmin aan anderen noch aan ter beschikking gesteld.
Ook uw email-adres wordt niet bewaard of aan derden ter beschikking gesteld.Laatste update
De inhoud van deze pagina is het laatst gewijzigd op 23 september 2011.
Radiotherapie Nederland


Wij onderschrijven de gedragscode van de Health On the Net Foundation Deze site voldoet aan de HONcode, die staat voor betrouwbare informatie over gezondheid:
Controleer hier
.© 2011 Marjan van de Pol