Algemene informatie over blaaskanker


Wat

Blaaskanker is een woekering van kwaadaardige cellen in de urineblaas, die meestal ontstaat in de cellen die de blaas oppervlakkig bekleden (urotheelcellen)


Wie
Blaaskanker komt vooral voor bij mannen en vrouwen boven de 50 jaar oud. Bij mannen komt blaaskanker drie tot vier maal vaker voor dan bij vrouwen
Blaaskanker wordt in Nederland jaarlijks bij ongeveer 2350 mensen vastgesteld


Risicicofactoren
 • roken
 • worm-infectie (schistosoma)
 • vroeger: giftige stoffen zoals verfproducten en lood

Klachten en symptomen
 • bloed in de urine
 • pijnlijk, moeizaam en/of vaak plassen
 • (herhaalde of hardnekkige) blaasontsteking


Welke onderzoeken zijn gebruikelijk bij blaaskanker?
 • lichamelijk onderzoek
 • bloedonderzoek
 • cystoscopie
 • CT-scan van de buik en het bekken


Welke behandelmethoden zijn gebruikelijk bij blaaskanker?
Het streven is om de tumor zoveel mogelijk chirugisch te verwijderen en, indien het noodzakelijk bleek de blaas te verwijderen, een zo natuurlijk mogelijke oplossing te vinden voor opvang en uitscheiding van urine

 • chirurgie
 • het verwijderen van alleen de tumor (blaassparende operatie) of van de gehele blaas

 • radiotherapie (bestraling)
 • inwendige radiotherapie (brachytherapie): als er sprake is van één, beperkte tumor kan door middel van inwendige bestraling een hoge dosis gegeven worden op de plek waar de tumor zit, zodat de blaas gespaard blijft
 • uitwendige radiotherapie: als chirurgie niet tot de mogelijkheden behoort of in combinatie met chirurgie en/of chemotherapie

 • chemotherapie
 • als voorbehandeling van chirurgie om de tumor kleiner te maken of als behandeling ter verlichting van klachten als er uitzaaiingen bestaan


Folders
Blaaskanker van KWF Kankerbestrijding


Patiëntenvereniging
Vereniging Waterloop


NB
Bovenstaande informatie is bedoeld om een indruk te geven van de diagnose en behandeling van deze vorm van kanker. Echter, ieder mens en ieder ziektebeeld is uniek. Uw behandelend arts kan u informeren welke diagnostiek en behandelmethoden van toepassing zijn in uw situatie.


Laatste update
De inhoud van deze pagina is het laatst gewijzigd op 23 april 2010.

zie disclaimer
Radiotherapie Nederland
KWF folder blaaskanker
bekijk de folder 'blaaskanker' van KWF Kankerbestrijding

Wij onderschrijven de gedragscode van de Health On the Net Foundation© 2011 Marjan van de Pol