Algemene informatie over dikke darmkanker


Wat

Dikke darmkanker is een woekering van kwaadaardige cellen in de dikke darm. Meestal begint het als een poliep.

Dikke darmkanker komt voor:
 • in het uiteinde van de darm, dichtbij de anus (de endeldarm, het rectum)
 • in het begin van de dikkedarm, bij de blindedarm (het coecum)
 • in de rest van de dikkedarm (het colon)


Wie
Dikke darmkanker komt voor bij mannen en vrouwen, doorgaans boven de 60 jaar oud
Dikke darmkanker wordt in Nederland jaarlijks bij ongeveer 9500 mensen vastgesteld, maar de frequentie stijgt de laatste jaren sterk


Risicofactoren
 • westerse eetgewoonten (een overmaat aan vet en rood vlees, gebrek aan zowel vitamines als vezelrijke producten)
 • erfelijke aanleg


Klachten en symptomen
In het begin vage klachten:
 • bloedarmoede ten gevolge van geleidelijk maar aanhoudend bloedverlies
 • verstopping en darmkrampen
 • 'potloodontlasting' (ontlasting in de vorm van een potlood)
 • loze aandrang
 • bloed bij/in de ontlasting


Welke onderzoeken zijn gebruikelijk bij dikke darmkanker?
 • lichamelijk onderzoek
 • bloedonderzoek
 • endoscopie met biopsie

Bij tumoren gelegen in de endeldarm worden onderzoeken gedaan om na te gaan of de tumor door de darmwand is heengegroeid en/of naburige organen is binnengedrongen. Hiervoor kunnen de volgende onderzoeken worden verricht:
 • MRI-scan
 • interne echoscopie

In een aantal gevallen zal onderzoek gedaan worden naar mogelijke uitzaaiingen:
 • röntgenfoto of CT-scan van de longen (longfoto)
 • echografie of CT-scan van de lever


Welke behandelmethoden zijn gebruikelijk bij dikke darmkanker?
Er zijn twee factoren die de soort behandeling bepalen:
 • de uitgebreidheid van de tumor
 • de plaats van de tumor in de dikke darm

Als de tumor nog niet in of slechts oppervlakkig op de darmwand zit:
 • chirurgie: het aangedane stuk darm wordt chirurgisch verwijderd

Als de tumor door de darmwand heengedrongen en/of uitgezaaid is naar de lymfklieren:
 • chirurgie
 • (meestal) aanvullende chemotherapie

Als de tumor is uitgezaaid naar andere organen (bijvoorbeeld de lever)
 • chirurgie: bij een beperkt aantal uitzaaiingen worden deze soms chirurgisch verwijderd
 • chemotherapie

Als de tumor zich bevindt in het uiteinde van de dikke darm (endeldarm)
 • chirurgie: het aangedane stuk darm wordt chirurgisch verwijderd
 • radiotherapie (bestraling): Meestal wordt een operatie voorafgegaan door radiotherapie, al dan niet in combinatie met chemotherapie


Folders
Dikkedarm kanker van KWF Kankerbestrijding


Patiëntenvereniging
Stichting Doorgang


NB
Bovenstaande informatie is bedoeld om een indruk te geven van de diagnose en behandeling van deze vorm van kanker. Echter, ieder mens en ieder ziektebeeld is uniek. Uw behandelend arts kan u informeren welke diagnostiek en behandelmethoden van toepassing zijn in uw situatie.


Laatste update
De inhoud van deze pagina is het laatst gewijzigd op 24 april 2010.

zie disclaimer
Radiotherapie Nederland
patientenvoorlichting bestraling voor endeldarmkanker


selecteer hier en bekijk aanvullende informatie over radiotherapie van endeldarmkanker


KWF folder dikke darmkanker
bekijk de folder 'dikke darmkanker' van KWF Kankerbestrijding

Wij onderschrijven de gedragscode van de Health On the Net Foundation© 2011 Marjan van de Pol