Algemene informatie over longkanker


Wat

Longkanker is een woekering van kwaadaardige cellen in de longen of luchtwegen. De niet-kleincellige vorm komt het vaakst voor.


Wie
Longkanker kwam tot voor kort vooral voor bij mannen van 50 jaar en ouder, maar wordt de laatste jaren steeds vaker gezien bij (ook jonge) vrouwen.
Jaarlijks wordt longkanker in Nederland bij ongeveer 9000 mensen vastgesteld.


Risicofactoren
 • roken (van sigaretten, sigaren en pijp)
 • frequent meeroken
 • asbest contact


Klachten en symptomen
Longkanker gaat meestal pas in een laat stadium gepaard met klachten
 • (veranderd) hoestpatroon
 • kriebelhoest
 • bloed ophoesten
 • kortademigheid
 • pijn op de borst
 • gewichtsverlies

Soms kunnen uitzaaiingen eerder aanleiding geven tot klachten dan de longtumor zelf


Bevolkingsonderzoek longkanker
Longkanker of een voorloper daarvan kan met een röntgenfoto vroegtijdig stadium worden ontdekt. In Nederland wordt nu een studie uitgevoerd om na te gaan of screening met een CT-scan zinvol is bij (ex-)rokers tussen de 50 en 75 jaar.


Welke onderzoeken zijn gebruikelijk bij longkanker?
 • lichamelijk onderzoek
 • bloedonderzoek
 • röntgenfoto van de longen (longfoto)
 • CT-scan van de borstholte
 • bronchoscopie
 • longfunctie-onderzoek

In een aantal gevallen zal onderzoek gedaan worden naar mogelijke uitzaaiingen:
 • PET-scan van het hele lichaam
 • CT of echografie van de lever
 • Bot-scan
 • MRI-scan


Welke behandelmethoden zijn gebruikelijk bij longkanker?

Als er geen uitzaaiingen zijn aangetoond
 • de tumor (met een deel van de gezonde long) wordt chirurgisch verwijderd. Van belang is dat hart en longen voldoende reserve-capaciteit hebben, zodat na het verwijderen van (een deel van) een long het bestaan leefbaar blijft.
 • Soms wordt na de operatie een chemotherapie gegeven.
 • Indien er onvoldoende reserve-capaciteit is van de long kan gekozen worden voor (stereotactische) radiotherapie (bestraling).

Als er beperkte uitzaaiingen zijn (bijvoorbeeld in de aangrenzende lymfeklieren)
 • chemotherapie in combinatie met radiotherapie (bestraling) of chirurgie

Als er uitzaaiingen zijn
 • chemotherapie, soms radiotherapie (bestraling)

Als de tumor is teruggekeerd
 • chemotherapie, soms radiotherapie (bestraling)

Een combinatie van bovengenoemde behandelingen geeft soms een beter behandelingsresultaat, maar hiermee wordt de kans op bijwerkingen ook groter.


Folders
Longkanker van KWF Kankerbestrijding


Patiëntenvereniging
Stichting Longkanker


NB
Bovenstaande informatie is bedoeld om een indruk te geven van de diagnose en behandeling van deze vorm van kanker. Echter, ieder mens en ieder ziektebeeld is uniek. Uw behandelend arts kan u informeren welke diagnostiek en behandelmethoden van toepassing zijn in uw situatie.


Laatste update
De inhoud van deze pagina is het laatst gewijzigd op 28 april 2010.

zie disclaimer
Radiotherapie Nederland
patientenvoorlichting bestraling voor longtumoren


selecteer hier en bekijk aanvullende informatie over stereotactische bestraling van longtumoren


selecteer hier en bekijk aanvullende informatie over bestraling van longtumoren


KWF folder longkanker
bekijk de folder 'longkanker' van KWF Kankerbestrijding

Wij onderschrijven de gedragscode van de Health On the Net Foundation© 2011 Marjan van de Pol