Algemene informatie over het mesothelioom (borstvlieskanker)


Wat
Mesothelioom (borstvlieskanker) is een woekering van cellen, uitgaande van de borst- en longvlies (de bekleding van de buitenzijde van de long en de binnenzijde van de borstholte).


Wie
Bij mannen komt mesothelioom ongeveer zes maal zo vaak voor als bij vrouwen. De piekleeftijd ligt tussen de 60 en 75 jaar.
Borstvlieskanker wordt in Nederland jaarlijks bij ongeveer 400 mensen vastgesteld.


Risicofactoren
 • contact met asbest (Veel mensen hebben beroepsmatig (intensief) contact gehad met asbest. Zij komen in aanmerking voor een schadevergoeding. Voor meer informatie: Instituut Asbestslachtoffers)


Klachten en symptomen
 • pijn op de borstkas (plaatselijk of meer verspreid)
 • kortademigheid door vochtophoping tussen rib- en longvlies
 • vermagering


Welke onderzoeken zijn gebruikelijk bij het mesothelioom (borstvlieskanker)?
 • lichamelijk onderzoek
 • bloedonderzoek
 • röntgenfoto van de longen (longfoto)
 • CT-scan van de borstkas
 • pleurapunctie (onderzoek van het vocht dat opgehoopt is tussen rib- en longvlies) of pleurabiopsie (weefselonderzoek van borstvlies)

In een aantal gevallen zal onderzoek gedaan worden naar mogelijke uitzaaiingen:
 • CT-scan van de buik
 • PET-scan van het hele lichaam


Welke behandelmethoden zijn gebruikelijk bij het mesothelioom (borstvlieskanker)?
De behandelingsvooruitzichten voor een patiënt met borstvlieskanker zijn zeer slecht. Eigenlijk is genezing of langdurige overleving niet mogelijk.

 • chirurgie
Het verwijderen van het rib- en longvlies en de long (pleura-pneumonectomie). Deze behandeling wordt gecombineerd met chemotherapie en radiotherapie.

 • chemotherapie
Dit wordt vaak in combinatie met andere behandelingen gegeven. Doel is meestal vermindering van klachten.

 • radiotherapie (bestraling)
Bestraling wordt meestal in combinatie met andere behandelingen gegeven.
 • adjuvant: na eerdere operatie
 • profylactisch: om tumorgroei ter plaatse van punctie of biopsie-littekens te voorkomen
 • palliatief: ter verlichting van klachten (meestal pijn)


Folders
Borstvlieskanker/Mesothelioom van KWF Kankerbestrijding


Patiëntenvereniging
Asbestslachtoffers Vereniging Nederland


NB
Bovenstaande informatie is bedoeld om een indruk te geven van de diagnose en behandeling van deze vorm van kanker. Echter, ieder mens en ieder ziektebeeld is uniek. Uw behandelend arts kan u informeren welke diagnostiek en behandelmethoden van toepassing zijn in uw situatie.


Laatste update
De inhoud van deze pagina is het laatst gewijzigd op 09 mei 2010.

zie disclaimer
Radiotherapie Nederland
KWF folder borstvlieskanker/mesothelioom
bekijk de folder 'borstvlieskanker/mesothelioom' van KWF Kankerbestrijding

Wij onderschrijven de gedragscode van de Health On the Net Foundation© 2011 Marjan van de Pol