Algemene informatie over strottenhoofdkanker


Wat

Strottenhoofdkanker is een woekering van kwaadaardige cellen uitgaande van
 • de stembanden
of
 • het strottenklepje


Wie
Strottenhoofdkanker komt vaker voor bij mannen dan bij vrouwen en met name bij mensen ouder dan 50 jaar.
Strottenhoofdkanker wordt in Nederland jaarlijks bij ongeveer 700 mensen vastgesteld.


Risicofactoren
 • stembanden
 • roken
 • long- of keelkanker in de familie

strottenklepje
 • roken
 • alcoholgebruik
 • long- of keelkanker in de familie


Klachten en symptomen
stembanden
 • heesheid
in een later stadium:
 • pijn, soms uitstralend naar de oren
 • benauwdheid

strottenklepje
 • slikklachten
 • pijn, soms uitstralend naar de oren
 • benauwdheid


Welke onderzoeken zijn gebruikelijk bij strottenhoofdkanker?
 • lichamelijk onderzoek
 • bloedonderzoek
 • onderzoek onder narcose met weefselonderzoek
 • echografie van de hals, eventueel met punctie van de lymfklieren
 • CT-scan van het strottenhoofd

In een aantal gevallen zal onderzoek gedaan worden naar mogelijke uitzaaiingen:
 • CT-scan of röntgenfoto van de longen


Welke behandelmethoden zijn gebruikelijk bij strottenhoofdkanker?

Als de tumor klein is
 • gedeeltelijk verwijderen van het strottenhoofd met behulp van laser

Als de tumor middelgroot is
 • radiotherapie (bestraling)

Als de tumor groot is
 • chirurgisch verwijderen van het strottenhoofd, gevolgd door radiotherapie

Als er uitzaaiingen in de lymfklieren zijn
 • chirurgisch verwijderen van het strottenhoofd en de lymfklieren in de hals, gevolgd door radiotherapie, soms in combinatie met chemotherapie

Als er uitzaaiingen in andere organen zijn
 • chemotherapie


Folders
Strottenhoofdkanker van KWF Kankerbestrijding


Patiëntenvereniging
Patiëntenvereniging voor stembandlozen (NSvG)
Stichting Klankbord


NB

Bovenstaande informatie is bedoeld om een indruk te geven van de diagnose en behandeling van deze vorm van kanker. Echter, ieder mens en ieder ziektebeeld is uniek. Uw behandelend arts kan u informeren welke diagnostiek en behandelmethoden van toepassing zijn in uw situatie.


Laatste update
De inhoud van deze pagina is het laatst gewijzigd op 23 mei 2010.

zie disclaimer
Radiotherapie Nederland


KWF folder strottenhoofdkanker
bekijk de folder 'strottenhoofdkanker' van KWF Kankerbestrijding

Wij onderschrijven de gedragscode van de Health On the Net Foundation Deze site voldoet aan de HONcode, die staat voor betrouwbare informatie over gezondheid:
Controleer hier
.© 2011 Marjan van de Pol