Algemene informatie over nierkanker


Wat

Nierkanker (niercelcarcinoom, voorheen ook wel Grawitz-tumor genoemd) is een woekering van cellen, uitgaande van de verzamelbuisjes in de nier, de buisjes waar de urine wordt gevormd.
Het niercelcarcinoom is de meest voorkomende nierkanker. Hierin zijn weer een aantal typen te onderscheiden, waarvan het heldercellige type het meest voorkomt.


Wie
Bij mannen komt nierkanker ongeveer tweemaal zo vaak voor als bij vrouwen. De piekleeftijd ligt tussen de 65-75 jaar.
Nierkanker wordt in Nederland jaarlijks bij ongeveer 1500 mensen vastgesteld.


Risicofactoren
 • roken
 • erfelijke aanleg


Klachten en symptomen
 • bloedbijmenging in de urine
 • pijn in de zij aan de kant waar de nier zit
 • aanwezigheid van een zwelling in de buik

Tumoren in de nier kunnen ook zonder enige klacht tot zeer grote omvang groeien. Soms kunnen uitzaaiingen eerder aanleiding geven tot klachten dan de niertumor zelf


Welke onderzoeken zijn gebruikelijk bij nierkanker?
 • lichamelijk onderzoek
 • bloedonderzoek
 • CT-scan van de buik

In een aantal gevallen zal onderzoek gedaan worden naar mogelijke uitzaaiingen:
 • röntgenfoto of CT-scan van de longen (longfoto)


Welke behandelmethoden zijn gebruikelijk bij nierkanker?
 • chirurgie: Het verwijderen van de tumor of de gehele nier.
 • Dit is afhankelijk van de plaats van de tumor, de soort tumor en de grootte. Deze behandeling kan ook worden uitgevoerd als er al uitzaaiingen zijn aangetoond.

Als er uitzaaiingen zijn
 • radiotherapie (bestraling)
 • immunotherapie
 • medicijnen die vaat-aanmaak remmen


Folders
Nierkanker van KWF Kankerbestrijding


Patiëntenvereniging
Vereninging Waterloop


NB

Bovenstaande informatie is bedoeld om een indruk te geven van de diagnose en behandeling van deze vorm van kanker. Echter, ieder mens en ieder ziektebeeld is uniek. Uw behandelend arts kan u informeren welke diagnostiek en behandelmethoden van toepassing zijn in uw situatie.


Laatste update
De inhoud van deze pagina is het laatst gewijzigd op 10 mei 2010.

zie disclaimer
Radiotherapie Nederland
KWF folder nierkanker
bekijk de folder 'nierkanker' van KWF Kankerbestrijding

Wij onderschrijven de gedragscode van de Health On the Net Foundation© 2011 Marjan van de Pol