Algemene informatie over schildklierkanker


Wat
Schildklierkanker is een kwaadaardige woekering van cellen van de schildklier.
De meest voorkomende vormen zijn :
 • papillair schildkliercarcinoom
 • folliculair schildkliercarcinoom

Daarnaast bestaan er twee zeldzame, maar aggressievere vormen van schildklierkanker:
 • medullair schildkliercarcinoom
 • anaplastisch carcinoom

De prognose van het papillair en folliculair schildkliercarcinoom is gunstig, ook als er uitzaaiingen zijn opgetreden.


Wie
Schildklierkanker komt vooral voor bij jonge vrouwen (25-50jr). Bij mannen is deze vorm van kanker vrij zeldzaam.
Deze vorm van kanker wordt in Nederland jaarlijks bij ongeveer 425 mensen vastgesteld. Bij ongeveer 350 van hen wordt een papillair of een folliculair schildkliercarcinoom vastgesteld.


Risicofactoren
 • erfelijke factoren (zoals het M.E.N.-2-syndroom)
 • blootstelling aan straling. (In Hiroshima en in Tsjernobyl is de frequentie duidelijk hoger)


Klachten en symptomen
 • zwelling in de hals die meebeweegt bij het slikken
 • heesheid door beschadiging van de zenuw die de beweging van de stembanden aanstuurt (nervus recurrens).
 • zwellingen door uitzaaiingen in de lymfklieren van de hals


Welke onderzoeken zijn gebruikelijk bij het schildklierkanker?
 • lichamelijk onderzoek
 • bloedonderzoek
 • weefselonderzoek van de tumor (meestal wordt dit weefsel verkregen met een cytologische punctie (met een naald worden cellen van de schildklier opgezogen zodat deze onder de microscoop kunnen worden beoordeeld)
 • echografie van de hals, eventueel met punctie van de klieren

Onderzoek naar mogelijke uitzaaiingen:
 • jodiumscan
 • botscan
 • PET-scan
 • röntgenfoto of CT-scan van de longen


Welke behandelmethoden zijn gebruikelijk bij het schildklierkanker?
De meeste schildkliertumoren worden in eerste instantie chirurgisch behandeld
 • bij een papillair of een folliculair schildkliercarcinoom die kleiner is dan één centumeter wordt minimaal de helft van de schildklier verwijderd (hemithyreoidectomie)
 • bij andere types schildkliertumoren en bij grotere tumoren wordt de gehele schildklier verwijderd (totale thyreoidectomie)

Als er aanwijzingen voor uitzaaiingen in de lymfklieren van de hals zijn, worden deze lymfklieren verwijderd (lymfklierdissectie)

Na het verwijderen van de schildklier volgt bij een papillair of een folliculair schildkliercarcinoom een behandeling met radio-actief jodium.

Na een operatie vanwege een medullair of anaplastisch schildkliercarcinoom volgt vaak radiotherapie.

Als er uitzaaiingen zijn
 • behandeling met radio-actief jodium
 • chemotherapie
 • soms radiotherapie (bestraling)


Patiëntenvereniging
Schildklierstichting Nederland
Belangengroep M.E.N.


NB

Bovenstaande informatie is bedoeld om een indruk te geven van de diagnose en behandeling van deze vorm van kanker. Echter, ieder mens en ieder ziektebeeld is uniek. Uw behandelend arts kan u informeren welke diagnostiek en behandelmethoden van toepassing zijn in uw situatie.


Laatste update
De inhoud van deze pagina is het laatst gewijzigd op 13 mei 2010.

zie disclaimer
Radiotherapie Nederland


Wij onderschrijven de gedragscode van de Health On the Net Foundation© 2011 Marjan van de Pol