Onderzoek naar nieuwe behandelingen voor kanker vindt plaats op een wetenschappelijk verantwoorde manier, zeer zorgvuldig en stap voor stap. Elke nieuwe behandeling kan naast voordelen ook nadelen hebben. De nieuwe behandeling wordt daarom nauwkeurig bestudeerd.

Daarbij verloopt het onderzoek in drie stappen, zoals in onderstaand voorbeeld van onderzoek naar nieuwe medicijnen.
  • De eerste stap is onderzoek in het laboratorium. Aan kweekbakjes waarin kankercellen groeien, kunnen nieuwe medicijnen worden toegevoegd
  • Als volgende stap worden dierproeven gedaan. Meestal zijn dat muizen die zijn ingespoten met menselijke kankercellen. Men bestudeert hoe de ziekte reageert op het nieuwe middel en of er bijwerkingen optreden.
  • Of medicijnen die een gunstig effect hadden bij dieren ook effect hebben bij mensen, kan alleen worden vastgesteld als die medicijnen worden onderzocht bij patiënten. Want ook al zijn de dierproeven veelbelovend, daarmee is nog niet duidelijk hoe mensen met kanker op het middel reageren.


bestralingsmethoden
Ook bij nieuwe technieken of vormen van bestraling moet vaak eerst onderzoek in het laboratorium of met proefdieren plaatsvinden.
Dit is vergelijkbaar met de stappen die hierboven zijn beschreven. Er kunnen voor een nieuwe bestralingstechniek ook aanpassingen en vernieuwingen in de apparatuur nodig zijn. In dat geval moet de apparatuur getest worden op geschiktheid voor toepassing van de nieuwe techniek. Vervolgens moet de toepassing van de
nieuwe techniek bij patiënten worden onderzocht, om aan te kunnen tonen of de nieuwe behandeling beter is dan de standaardbehandeling.


combinaties van behandelingen

Bepaalde behandelingen (bijvoorbeeld operatie en bestraling, chemotherapie en bestraling of operatie en chemotherapie) kunnen elkaars effect versterken. Ook wanneer twee afzonderlijke behandelingen al als standaardbehandeling bekend zijn, is het nodig om de combinatie daarvan te onderzoeken.


deelname
Deelname aan een onderzoek naar een nieuwe behandeling is geheel vrijwillig. U bepaalt zelf, nadat u uitvoerige informatie heeft gekregen, of u wel of niet meedoet.
Besluit u om mee te doen, dan maakt u dat kenbaar door uw handtekening te zetten. Die instemming na volledige mondelinge en schriftelijke informatie heet 'informed consent'. Informed consent is vereist voor elk onderzoek.


databank op internet
KWF Kankerbestrijding heeft in 2009 een databank waarin alle ‘trials’ naar kanker zijn opgenomen gelanceerd. Deze databank is via internet te raadplegen (
www.kankeronderzoek.info). Een trial is een onderzoek waarbij nieuwe behandelingen of medicijnen op mensen worden getest. Artsen zijn lang niet altijd op de hoogte van alle experimentele onderzoeken. Met de informatie op de website kunnen patiënten in gesprek gaan met uw behandelend arts over eventuele deelname aan de behandeling. De informatie op de website zorgt er ook voor dat een patiënt een betere gesprekspartner is voor de specialist.
Radiotherapie Nederland


Wij onderschrijven de gedragscode van de Health On the Net Foundation Deze site voldoet aan de HONcode, die staat voor betrouwbare informatie over gezondheid:
Controleer hier
.© 2011 Marjan van de Pol